Fitness zařízení a stroje inSPORTline

 

Souboj fakult byl je a bude nedílnou součástí KaCheKranů. V minulém roce se zástupci fakult se svýma družinama utkali v rytířském klání o ruku krásné miss VŠCHT Evy a půl VŠCHT. V roce předcházejícím byl na KaChekranu vybírán nejvhodnější kandidát na rektora. O čem bude letošní rok vám lehce napovíme z pera ředitele závodu doc. Milana Šípka:

„Přebor VŠCHT v jízdě na kolečkových bruslích se koná po patnácti letech. Patnáct let totiž trvá, než vyroste akademický funkcionář, který ze všeho vybruslí.“

Sbor rozhodčích: prof. Ing. Karel Melzoch CSc. – rektor (hlavní rozhodčí)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. – FPBT
prof. Ing. Václav Janda, CSc. – FTOP
prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc. – FCHI
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. – FCHT
Ředitel přeboru: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Zahraniční pozorovatelé: Ing. Hong Vu, Ph.D. – LIDOVĚ KAPITALISTICKÁ REPUBLIKA CHAOS
Prof. Ing. Anatol Malijevsky, CSc. – ÚDOLNÍ KARABACH

Chemická společnost bruslení při FCHT. Byla založena nedávno prorektorem VŠCHT pro vědu a výzkum, nadšencem pro bruslení a šéfredaktorem časopisu „Bruslařské listy“ (IF 2,7), panem prof. RNDr. Bohumilem Kratochvílem, DSc., vystupující pod uměleckým jménem Bohouš. Jeho skupina čítá nemalé množství členů, avšak zájemců stále přibývá a skupina se stává stále populární v okruzích chemiků FCHT. Bohouš vystupuje se svou stálou partnerkou Ivuší a zbytkem harému, pod vedením trenérky, v studentských kruzích obávané, Petry Kohoutové. Jejich nově nacvičené vystoupení bude představeno na mezifakultním souboji ve víru karnevalových masek, na Kachekranu!

Na nejlepší piruetu je tu Bohouš v cuku-letu!


Závodníci: prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. a Iva Koupilová
Mechanik: doc. Dr. Ing. Michal Hušák
Trenér: Petra Kohoutová
Hlavní asistentka: Lenka Seilerová
Asistentka: Václav Eigner
Masér: Veronika Sládková

Aktuální informace o dění v týmu FCHT naleznete na:

Fakultu chemicko-inženýrskou reprezentuje mezinárodně uznávaný tým, jehož aktivity značně přesahují hranice VŠCHT. Pro KACHEKRAN jsme si připravili světovou premiéru představení, na kterém předvedeme jedinečné figury a do současné doby neobjevené možnosti kolečkových bruslí. Tento mimořádný zážitek si nemůžete nechat ujít.


Jedeme off-line a do všech stran!


Závodník: doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
Závodnice: Hana Svobodová
II. závodnice: Jana Nývltová
Realizační tým: Ing. Alexandr Zubov
Ing. Lucie Hasalová
Ing. Jaroslav Kotowski

Aktuální informace o dění v týmu FCHI naleznete v úředních hodinách na děkanátu!

FPBT – Fakulta Promyšlených Bruslařských Technik

Fakulta promyšlených bruslařských technik byla založena Krasojezdem III., který se stal průkopníkem spojení vědy se sportovními technikami krasobruslení. Jeho pečlivě propočtené krasobruslařské techniky slavily úspěch po celém světě. Jemu to ovšem nestačilo a chtěl do krasobruslení vložit více abstrakce… Za vhodně zvolených podmínek modeloval vliv různých omamných látek na schopnost sportovce překonat hranici strachu a předvést ty nejkrkolomnější kousky. A tak se fakulta začala specializovat na výrobu a výzkum alkoholu, steroidů, alkaloidů a dalších přírodních i syntetických látek mající vliv na lidský organismus.Takto pomalu vznikaly ústavy, které dnes znáte pod jmény ústav Biotechnologie, ústav Biochemie a mikrobiologie, ústav Chemie přírodních látek a později se k nim přidružily i další ústavy, které se zabývaly fortifikací potravin pro sportovce, jako je dnešní ústav Mléka tuků a kosmetiky, ústav Analýzy potravin a výživy a další. Nicméně doba pokročila, koncept ,,PublishorPerish“ získal vrch a krasobruslení, které je jen obtížně publikovatelnou vědou, z nabídky fakulty nadobro zmizelo a fakulta byla přejmenována na Fakultu potravinářské a biochemické technologie.
Jen málo kdo ví, že se na FPBT ještě pořád vyskytuje skupinazastánců původního názvu fakulty, která po večerech a nocích trénuje kolečkové krasobruslení na chodbách VSČHT. Jedním z takových je i doc. Ing. Pavel Kotrba, PhD. – proděkan pro VaV FPBT (Výkruty a Votočky – odtud také Votočkovo stipendium). A právě Pavel Kotrba, který je v krasobruslařské veřejnosti znám spíše pod jménem ,,PapaKosmodisk“ (díky svým krko- a hlavně zádo- lomným trikům kosmických rozměrů), bude na letošním KACHEKRANU reprezentovat FPBT! Jeho spolujezdkyněmi budou Gita ,,Pirueta“ Procházková a Miriam ,,Holubička“ Hošková.
Přijďte dokázat sounáležitost s FPBT a podpořte tým Pavla Kosmodiska Kotrby!


Fandíme Pavlovu Bruslařskému Týmu!


ZávodníK: doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
Závodnice: Ing. Gita Procházková
Ing. Miriam Hošková
Realizační tým: Mgr. Blanka Szunyogová
Dana Brzoňová
doc. Dr. Ing. Marek Doležal
doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová

Aktuální informace o dění v týmu FPBT naleznete na:

Jako vždy očekáváme potvrzení pravidla: FTOP je malá ale šikovná. Soutěžící z týmu FTOP jsou skuteční profesionálové. Tvrdá tréninková dřina a odříkání jim nic neříkají – mají přirozený talent.


HOP, FTOP!


Závodník: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Závodnice: Ing. Eva Sýkorová
Ing. Petr Kelbich
Realizační tým: Ing. Pavla Šmejkalová
Ing. Jaroslava Vítková

Aktuální informace o dění v týmu FTOP naleznete v úředních hodinách na děkanátu!